Obsługa sanitarna

sprzątanieOferujemy szeroki wachlarz usług z zakresu zwalczania szkodników, jak i monitoringu. Celem tych działań jest opracowywanie planów zabezpieczenia obiektów przed szkodnikami oraz zapewnianie im kompleksowej obsługi sanitarnej.

Zakres naszej działalności w tym aspekcie obejmuje koordynację wszystkich czynności dotyczących profilaktyki i zwalczania gryzoni oraz owadów, a ponadto prowadzenie związanej z tym dokumentacji. Działamy zgodnie z założeniami systemów HACCP (Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli) oraz IPM (integrowanych metod zwalczania szkodników o znaczeniu sanitarnym). Zasady systemu HACCP stosujemy w firmach z branży spożywczej, gdyż jest to system służący zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, poprzez identyfikację występujących zagrożeń (chemicznych, biologicznych i fizycznych) oraz określeniu metod ich uniknięcia. Jesteśmy na etapie wdrażania systemu jakości IFS/ BRC (International Food Standard), AIB.